Högskolan i Borås

Kritiska tider kräver kritiska tänkare

I en värld så starkt präglad av omvälvande förändringar, sociala medier och blixtsnabb information är vikten av kritiska tänkare kanske större än någonsin. Detta tog vi fasta på i den årliga studentrekryteringskampanjen för Högskolan i Borås.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att ta fram den årliga rekryteringskampanjen vars syfte är att locka nya studenter till Högskolan i Borås. En del av kampanjen skulle också riktas specifikt mot blivande lärarstudenter.

Insikt

Ungdomar har sällan varit så oroliga inför framtiden än vad de är just nu. I denna otrygga, flyktiga och högljudda omvärld behövs kritiskt tänkande människor. Genom en avancerad utbildning får studenter chansen att utveckla just denna förmåga och på så sätt också bidra till en lite bättre värld.

Idé

Kritiska tider kräver kritiska tänkare. Det finns ingen bättre och viktigare motkraft till fake news och bristande källkritik än en akademisk utbildning grundad i vetenskap. På Högskolan i Borås utbildas kritiska tänkare och problemlösare som tar samhället framåt.

Produktionsbolag: Business Club Royale

Resultat

Kampanjen startade i december 2020 och avslutades 15 april 2021. I årets kampanj genererade vi rekordmycket trafik till högskolans utbildningswebb, mer än en fördubbling jämfört med tidigare år och kan konstatera att vi lyckades fånga målgruppens intresse och öka även konverteringsgraden från 1,8 till 2,7 procent. När anmälan stängde hade 24 958 personer sökt en kurs eller ett program vid Högskolan i Borås vilket är en ökning med 19,8 procent jämfört med 2020, och en av de procentuellt största ökningarna i landet.