Miljöförvaltningen

Ett nytt miljöprogram för ett nytt (och goare) Göteborg

I mars 2021 klubbades Göteborgs nya miljö- och klimatprogram igenom. Genom tre huvudmål, sju strategier och ett gemensamt miljöledningssystem ska nu Poseidons, änglarnas och Håkans hemstad kraftsamla för att bli en ekologiskt hållbar stad till år 2030.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag av Miljöförvaltningen att ta fram en kommunikativ kortversion och en film som på ett lättillgängligt sätt förklarar programmet. Dessutom efterfrågades en illustration som visualiserar de sju strategierna och ett gäng fotografier som kan användas i bland annat presentationer.

Lösning

För att göra kortversionen mer levande valde vi att den skulle få sitt hem på den redan befintliga hemsidan för miljö- och klimatprogrammet. Vi uppdaterade texter och layout för att göra sidan mer kommunikativ och sammanhängande. I filmen använde vi oss av enkel linjeillustration för att ge ett cleant och okomplicerat uttryck. Illustrationen för strategierna gjordes i samma stil för att binda ihop alla delar.

Fotograf: Natalie Greppi