Internationell studentrekrytering

Home of thinkers

Högskolan i Borås lockar till sig studenter från hela världen som vill läsa en bachelor- eller masterutbildning i Sveriges textilmecka. Men hur skulle man kunna få de internationella studenterna att bli ännu fler? Just den frågeställningen blev startskottet för ett helt nytt kampanjkoncept.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att ta fram ett kampanjkoncept för att attrahera fler internationella studenter till Högskolan i Borås. Att läsa en högkvalitativ utbildning med fokus på hållbarhet i ett land som är öppet, jämställt och grönt skulle lyftas som huvudbudskap. Dessutom behövde konceptet fungera på en bred mängd marknader och rymma olika kulturella uttryck.

Insikt

Att flytta utomlands för att plugga innebär en rad stora förändringar. När vi kommunicerar kring Högskolan i Borås mot internationella studenter är det därför viktigt att inte bara lyfta kvaliteten och innehållet i de olika programmen. Vad en ny vardag i Sverige och på campus innebär är minst lika intressant.

Idé

För att bygga en varmare tonalitet tog vi fram ett koncept som bygger på vad och vem Högskolan i Borås är hem för. Konceptet belyser en stor mångfald av studenter, utbildningar med olika profiler och en stad med många möjligheter. Vi ville också använda oss av befintliga internationella studenter på högskolan som kunde skapa ambassadörsbaserad content för att på ett personligare plan kunna berätta mer om utbildningarna och livet utanför föreläsningssalarna.