Studentrekrytering

Kritiska tänkare tar samhället framåt

På Högskolan i Borås pluggar 17 400 studenter som varje dag utvecklar sina förmågor att tänka kritiskt, lösa problem och hitta nya vägar. Och tur är väl det, för utan kritiska tänkare skulle samhället stanna.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att utveckla förra årets studentrekryteringskampanj och fokusera på att denna gång skapa en mer hoppfull tonalitet i både text och form.

Insikt

Utan kritiska tänkare stannar allt.

Idé

Eftersom förra årets material fokuserade på att kritiska tänkare behövs gick vi år vidare genom att fokusera på varför. Kampanjen lyfter lösningar och saker som vi idag har lyxen att ta för givet tack vare kritiska tänkare och ifrågasättare.

Resultat

Efter rekordhöga ansökningssiffror året innan var det förväntat att antalet sökande skulle minska, vilket det även gjorde. I hela landet minskade ansökningarna med 10 procent, medan siffran för Högskolan i Borås stannade på en minskning med 1,8 procent. Med 24 500 pluggsugna sökande blev alltså Högskolan i Borås studentrekrytering en av de mer framgångsrika i landet.