Hills

En sportigt elegant golfbana

Hills Golf & Sports Club är en av landets mest prestigefyllda mästerskapsbanor. Under 2021 köpte de grannbanan Torrekulla GK och fram till golfsäsongen 2023 ska banan byggas om för att helt införlivas under Hills varumärke.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att göra en ompaketering av varumärket så att de båda banorna naturligt kunde rymmas i upplevelsen Hills Golf & Sports Club. I uppdraget låg att ta fram en uppdaterad visuell identitet med sportig tonalitet som framför allt skulle resultera i en ny webbsida och många former av kommunikation med medlemmar.

Lösning

Efter genomgång av all befintlig kommunikation landade vi i en ny grafisk identitet med nya typsnitt och färger, uppfräschad copy och mer sammanhållet bildspråk. Med åren hade kommunikationen börjat spreta, så ett omtag som bättre speglade den avslappnat, eleganta golfupplevelsen man får när man rör sig på Hills var nödvändig. Vi gjorde även en minijustering i logotypen.

Produktion

Vi tog fram ett nytt varumärkeslöfte, ny grafisk identitet, ny webb, copy och en mängd grafiska enheter som broschyr, nyhetsbrev, presentkort och inlägg för sociala medier.