Franska skolan

Lite mindre, lite personligare – mycket mer franskt

På Franska Skolan Göteborg är relationerna mellan barn, föräldrar och personal lika nära som de frankofona kulturerna, det franska språket och alla möjligheter som det öppnar upp för.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att ta fram tre korta intervjufilmer för att berätta mer om Franska skolan och lyfta deras unika profil.

Lösning

Tre korta intervjufilmer med rektor Ellenor, lärare Geoffrey och eleverna Juno och Vincent, som vardera får berätta om skolan utifrån sitt eget perspektiv. Frågorna hämtades från det folk mest undrar, till exempel om all undervisning är på franska? Resultatet blev ett koncept som kan byggas på och byggas ut för att fortsätta berätta om Franska skolan. Voilà!

Produktion

Vi stod för koncept, grafik och manus.

Filmning och klippning: Steve Warburton