Science Park Borås

Ett verktyg för cirkulär design

Conditional Design är ett av Science Park Borås projekt kring cirkulär ekonomi. Projektets syfte är att koppla samman cirkulära designprinciper med hållbara och cirkulära affärsmodeller.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att förpacka Conditional Design och dess fyra olika delprojekt i en casefilm. Dessutom skulle vi ta fram ett designverktyg baserat på de cirkulära designprinciper som hela projektet resulterade i. Designverktyget skulle hjälpa designers och affärsutvecklare att ta fram produkter som möjliggör cirkulära flöden av textil genom att börja ställa rätt frågor och lära sig av goda exempel.

Lösning

Att hållbar design inte måste vara lika med tråkigt blev en viktig insikt genom projektet. Med detta i bakhuvudet tog vi oss fram till en lekfull, färgstark och poppig design som utmanade den där klassiska eko-känslan.

Filmning och klippning: Viktor Ragnemar
Kod: Fully Studios